Seguim amb noves recomanacions! Aquesta vegada sobre la sextorsió, concretament el sexpreding. Coneixes les diferències entre el sexting i el sexpreding?

Sovint són dos conceptes que confonem!

Categories: General