A Colectic treballem per l’alfabetització mediàtica dels joves i persones adultes, especialment d’aquells que pateixen situacions de desavantatge social i econòmic. Amb la iniciativa “Get Your Facts Straight!” oferim formació en aquest àmbit i, concretament, en relació a la desinformació, la informació enganyosa i les noticies falses (Fake News) a les xarxes socials.

La proposta formativa s’adreça a joves d’entre 14 i 16 anys i a les seves famílies, i ve acompanyada d’una campanya de sensibilització per al públic general (prevista per al mes de març del 2020) Un cop testats els materials, els publicarem per a què altres entitats i centres formatius els puguin fer servir.

Què fem a GetFacts?

Treballem per a millorar l’alfabetització mediàtica de les persones joves i adultes:

  • Fem una avaluació dels materials educatius i de les millors pràctiques existents en aquest tema
  • Dissenyem un programa formatiu i uns materials per a impartir formació en alfabetització mediàtica centrada en la desinformació i les Fake News, tot recollint els objectius prioritaris i els resultats de l’aprenentatge més rellevants (allò que esperem que les persones participants de la formació sàpiguen al finalitzar-la)
  • La formació, de 10 hores de durada, oferirà mòduls separats i conjunts per a joves i les seves famílies (5 hores per a cada grup per separat i 5 hores conjuntes)
  • Pilotarem l’acció formativa durant l’All Digital Week i la Setmana Europea de l’Alfabetització Mediàtica, durant el mes de març del 2020 i, posteriorment, publicarem els materials formatius i en farem difusió.
  • Durem a terme una campanya de sensibilització paneuropea amb un acte de llançament a Brussel·les el 10 de març del 2020.

Què és l’alfabetització mediàtica?

L’alfabetització mediàtica és un concepte ampli que abasta totes les habilitats tècniques i cognitives necessàries per accedir, utilitzar, avaluar críticament i crear contingut multimèdia, inclòs el suport digital.

Què són la desinformació i les “fake news”? Són diferents?

La desinformació i les fake news són dos aspectes de l’alfabetització mediàtica i, en aquest projecte, seran els temes clau del nostre programa de formació en alfabetització mediàtica.

Són molt habituals a les plataformes de xarxes socials i un fenomen que trobem cada dia. La formació aprofitarà els recursos educatius existents i ampliarà les bones pràctiques.

Segons la consulta pública de la Comissió Europea sobre desinformació i fake news el 2018, més del 97% dels ciutadans/es afirma haver estat exposat a notícies falses: el 38% cada dia; 32% setmanalment. El 74% consideren les xarxes socials i les aplicacions de missatgeria com els canals principals a través dels quals es troben amb fake news.

L’informe també afirma que un dels antídots clau contra la desinformació és l’augment de l’alfabetització mediàtica de l’alumnat, les persones adultes i els i les periodistes.

GetFacts és un projecte co-finançat per la Unió Europea en el marc del Call for proposals Preparatory Action 09 05 77 06 “Media Literacy for all”, i participen entitats de diferents països:

Categories: General