Una iniciativa internacional nascuda per tal d’incentivar l’adopció i l’impacte de l’educació STEAM – l’educació basada en l’ús de la Science (ciència), Technology (tecnologia), Engineering (enginyeria), Art (art) i Mathematics (matemàtiques) – en els centres educatius formals i informals, a través de la generació d’una comunitat internacional d’entitats i organitzacions i d’estratègies de formació dirigides al professorat i a les persones educadores.

El projecte neix amb una voluntat de generar una estratègia de participació d’abaix a dalt, tot aprofitant les xarxes de relacions i els recursos existents i generant de nous. STEAMOnEdu serà possible gràcies a la suma de l’experiència de les entitats que el desenvoluparan, un partenariat excepcional format per entitats de Romania, Itàlia, Alemanya, Grècia, Bèlgica i Catatonia i amb el finançament parcial de ERASMUS+ KA3 (Support for Policy Reform, Forward Looking Cooperation Projects (FLCPs))

Entre d’altres elements, es generaran:

  • Una comunitat online, amb la pretensió de recollir bones pràctiques i desenvolupar i propusal polítiques STEAM a nivell local, regional i internacional.
  • Un marc educatiu STEAM, que inclourà un currículum i propostes d’activitats d’aprenentatge STEAM.
  • Un marc competencial per al perfil de les persones educadores i docents.
  • Un MOOC –Massive Open Online Course (MOOC), és a dir, un Curs en línia obert i massiu) dirigit a aquest perfil.
  • Un conjunt d’eines i recursos per a impactar en les polítiques locals
  • Una eina digital que facilitarà l’autoavaluació de la capacitat d’implementar polítiques educatives STEAM.
  • Una plataforma d’aprenentatge en línia i de crowdsourcing que donarà suport a les activitats de la comunitat.

Colectic tindrà un paper molt actiu, ja que és responsable de la creació de la Comunitat Internacional i, a més a més, implementarà tots els paquets de treball, tot aprofitant l’experiència adquirida en anteriors projectes, com ara el Coding, Makers per la Inclusió, Decidim la Barcelona que volem, RavalFab o Codemob.

Aquest projecte, que comença ara i tindrà una durada de dos anys comptarà amb les següents entitats:

Categories: General